Trénink

Pro zlepšování individuálních dovednostích je zapotřebí ! 
- trénovat  doma 
- zdravá výživa