Hlavní trenér 

Havrančík  Pavel      tel: 734 878 613
                                     havrancik@centrum.cz

Asistent trenéra      V. SOBĚSLAV

Asistent trenéra      J. LANTORA